Personlig assistans

Personlig assistans

Att få rätt insats, LSS personlig assistans gör det möjligt för dig med ett funktionshinder att ansöka om den kostnadsfria insatsen, sedan kan ni fritt välja utförare av assistansen. Vi är en enhet anpassad för att bedriva personlig assistans, 4you-personlig assistans.

Inflytande och delaktighet

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Du har rätt att själv avgöra hur du ska få hjälp och av vem. Avtal skrivs med samtliga kunder där inflytande och samverkan utformas enligt dina önskemål. Vissa vill få mycket stöd medan andra vill ha stor självständighet, det viktiga är att du är nöjd.

Ekonomisk redovisning.

Våra kunder har insyn och delaktighet i ekonomin kring assistansen, en förutsättning för att assistansen skall fungera på bra villkor.

Engagemang

I mötet med våra kunder blir vi berörda av allas liv och ser behov inom olika områden. Nyckelordet till en bra relation är engagemang.

Bemötande

Respekt är viktigt och tillsammans med er, vill vi arbeta utifrån ledordet.Om ni är ytterligare fundersamma över hur vi tillsammans kan jobba vidare så är ni alltid välkomna att ringa oss på 073-55 44 505 eller maila 4you@telia.com